loading

Info vedr smitte av korona

I Bil & Gummiservice tar vi smitte av korona på alvor, også av den grunn av vi ønsker at hverdagen skal kunne gå videre som normalt, så langt det lar seg gjøre. Vi har innført en rekke tiltak for at du som kunde, eller leverandør for den del, også skal ha muligheten til å la hverdagen kunne gå mest mulig som normalt.

 

Kort oppsummert har dette være fokusområdene våre :

1. Personlig å ikke bli smittet av korona.

2. Personlig å ikke være smittebærer av korona

3. Ikke ha steder eller gjenstander som kan være smittbærer 

Personlig hygiene er aller viktigst, og dette har aller største fokus. Alle ansatte følger FHi sin retningslinjer for å unngå smitte, i tillegg til noe tilleggspunkter som feks miniumumsavstand til kollegaer, kunder og leverandører på 1meter. 

(1)Enhver bil som overtas fra kunde, håndteres i første rekke med bruk av smitteverngodkjente hansker, og bilnøkkel desinfiseres. Mekaniker eller tekniker bruker smittevernsgodkjente hansker ved håndtering av bilen, for innkjøring av bil, og under hele arbeidsprosessen. Alternativt kan smittesteder desinfereres før berøring.

Obligatorisk desinfeksjon av hender ved entre i bygg.

Lunsj som innebærer at minimumsavstand kan opprettholdes, det smøres lunsj ved bruk av smittevernsgodkjente hansker, og desinfeksjon ved inngang til matrom. Forbud mot opphold på matrom utenom dette.

 

IFT håndtering av bil:

UTLEIEBILER: bilene håndteres etter utleie som nevnt ovenfor(1), og bilene desinfiseres før hver utleie, på alle steder hvor det normalt berøres av menneskehender, som feks døropner, ratt, girspake, blinklyshendel, knapper i midtkonsoll etc.

DEMOBILER: bilene desinfiseres etter hver bruk, klar til ny bruk.

KUNDEBILER: bilene håndteres av ansatte ved mottak som nevnt overnfor(1), og desinfiseres før utlevering, som nevnt under utleiebiler, inkl bilnøkkel.

Ved ankomst hos oss, er det tilgjengelig desinfeksjon ved inngangen, som er obligatorisk å bruke. I tillegg er det desinfeksjonsmidler ved toalett som anbefales å bruke før og etter toalettbesøk. Det er også desinfeksjonsmidler tilgjengelig ved sittegruppe og kundemottak.

I tillegg til normalt godt renhold i huset, er følgende tiltak gjennomført: desinfeksjon av kundeskranke, bord i sittegruppe, kaffikanner, alle dørhandtak på byggene innvendig og utvendig, i tilegg til flere utsatte steder som feks nøkkelskap, lysbrytere, Ipads, datamaskiner etc  minimum 2ganger hver dag.

Vi deltar ikke på-og inviterer ikke til møter, kurs og arrangementer.

Har vi ansatte som viser tegn til å kunne være smittet av korona eller syke, blir desse bedt om å være hjemme.

Daglig gjennomgang av våre tiltak.

 

 

Vi mener å ha innført såpass gode retningslinjer ift smitte av korona viruset at det er absolutt rimelig trygt å besøke oss.

Skulle det likevel være ønskelig å utsette besøket hos oss pga korona viruset, kan vi etter nærmere avtale hente bilen hos deg, gjelder om du enten er i karantane, isolering eller bare ikke å ønsker smittefare. Vi har 3 faste sjåfører som kan være behjelpelige med dette, og som ivaretar egenhygiene. Ta kontakt for henting/bring av bil på denne mailadressen: service@bilgum.no

 

DRIFT

Vi forsøker som nevnt å opprettholde størst mulig grad av drift i bedriften. Noen utfordringer er det allerede, og flere vil nok komme, leverandører og tjenester som vi er avhengige av kan vi dessverre ikke gjøre noe med. Pr dags dato (oppdatert 04/05/20) er situasjonen slik:

-redusert kapasitet på fortollinger av nye biler

-sterkt redusert kapasitet på exporthavner for biler

-redusert deleleveranse på Jeep/Mopar fra deler som har beliggenhet i Italia

-redusert deletilgang på deler til Opel (stengte lagre i Tyskland fra uke 12)

-bilfabrikkene til Opel (tyskland+ frankrike) har stengt fra uke 12

-forsinkelse av flyfrakt på deler frå US pga redusert kapasitet i flyfrakt

-pga stengte trafikkstasjoner er det utfordringer med levering av biler som krever enkeltgodkjenning/myndighetskontroll

-pga karantaneregler er det store utfordringer med utstedelse av reg.dokumenter til biler vi importerer frå US

-redusert teknisk support hos leverandører

-litt på etterskudd ift opplæring/kursing av ny teknikk

-16stk er permitterte, helt eller delvis.

-Vi har ingen syke eller noen med påvist corona virussmitte. 

-endel av driften vår - 'Bilverksted' og 'deleleveranse' ansees som samfunnskritisk av myndighetene, og vi vil her uansett opprettholde drift og vakthold

 -INFO ang. levering og henting av bil til verksted. Dette er også mulig å utføre uten noen form for fysisk kontakt eller nærhet, det kan innleveres nøkler i dropin og nøkkelutlevering etter avtale uten fysisk overlevering.

-fra 20/03/20 TILBYR vi GRATIS OZON BEHANDLING av din bil etter verkstedbesøk. Husk å gi beskjed om at du ønsker denne tjenesten, og regn noe ekstra tid før den kan hentes igjen, da behandlingen tar noen timer.

-vi hverken har, eller har tenkt til- å søke KONTANTSTØTTE frå kompensasjonordningen/staten

TAKE CARE ALLE SAMMEN!

 

Tilbake til toppen